Sunday , October 25 2020

Batas Wilayah Negara Iran

Batas Negara Republik Islam Iran

جمهوری اسلامی ايران / Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān (Bahasa Persia)

Iran terletak di Benua Asia Barat Daya, dengan batas wilayah :

Sebelah utara : Negara Armenia, Azerbaijan, Laut Kaspia.
Sebelah timur laut : Negara Turkmenistan.
Sebelah timur : Negara Afghanistan.
Sebelah tenggara : Negara Pakistan.
Sebelah selatan : Negara Oman dipisahkan oleh Teluk Oman.
Sebelah barat daya : Negara Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia dipisahkan oleh Teluk Persia.
Sebelah barat : Negara Irak.
Sebelah barat laut : Negara Turki.

About Bas