Batas Wilayah Negara Bangladesh

Batas Negara Bangladesh

( People’s Republic of Bangladesh )

Sebelah utara: India.

Sebelah timur laut: India.

Sebelah timur: India.

Sebelah tenggara: Myanmar.

Sebelah selatan: Teluk Benggala.

Sebelah barat daya: India.

Sebelah barat: India.

Sebelah barat laut: India.

About Bas