Batas Negara Republik Abkhazia

Republic of Abkhazia

Abkhazia adalah sebuah negara yang terletak di Benua Eropa Timur dengan batas wilayah :

Sebelah utara :  Negara Rusia.
Sebelah timur laut :  Negara Rusia.
Sebelah timur :  Negara Georgia.
Sebelah tenggara :  Negara Georgia.
Sebelah selatan :  Laut Hitam.
Sebelah barat daya :  Laut Hitam.
Sebelah barat :  Laut Hitam.
Sebelah barat laut :  Negara Rusia.