Batas Negara Republik Singapura

Republic of Singapore

Singapura tidak mempunyai perbatasan darat dengan negara lain di dunia.Negara Pulau ini mempunyai luas wilayah hanya 716 km² dan terletak di Benua Asia tenggara dengan batas wilayah :

Sebelah utara :  Negara Malaysia dipisahkan oleh Selat Johor.
Sebelah timur laut :  Negara Malaysia dipisahkan oleh Selat Johor.
Sebelah timur :  Negara Malaysia dipisahkan oleh Selat Johor.
Sebelah tenggara :  Provinsi Kepulauan Riau, Negara Indonesia dipisahkan oleh selat Singapura.
Sebelah selatan :  Provinsi Kepulauan Riau, Negara Indonesia dipisahkan oleh selat Singapura.
Sebelah barat daya :  Provinsi Kepulauan Riau, Negara Indonesia dipisahkan oleh selat Singapura.
Sebelah barat :  Negara Malaysia dipisahkan oleh Selat Johor.
Sebelah barat laut :  Negara Malaysia dipisahkan oleh Selat Johor.

negara tetangga / batas wilayah negara di dunia, dilut.com