Batas Negara Armenia

( Republic of Armenia )

Sebelah utara: Georgia.

Sebelah timur laut: Azerbaijan.

Sebelah timur: Azerbaijan.

Sebelah tenggara: Azerbaijan.

Sebelah selatan: Iran.

Sebelah barat daya: Iran.

Sebelah barat: Turki.

Sebelah barat laut: Turki.